Opiskelukielemme on suomi ja asenteemme kansainvälinen

Suomalais-venäläisen koulun (SVK) lukio on kansainvälinen kielilukio, jonka erityinen tehtävä on venäjän kielen opetus. Lukion opiskelukieli on suomi. SVK:n lukiossa opiskellaan kaikki valtakunnalliset lukiokurssit, joiden lisäksi venäjän kielen kursseja on tarjolla runsaasti. Voit valita kursseja myös esimerkiksi Venäjän historiasta, kuvataiteesta ja kirjallisuudesta.

Opintomatkoja ja hyvää yhteishenkeä

SVK:n lukiossa pääsee halutessaan matkustamaan. Lukion aikana järjestetään opintomatkat Pietariin, Moskovaan ja Tukholmaan. Kaksiviikkoinen suullisen kielitaidon kurssi on mahtava tapa tutustua suurkaupunki Moskovaan. SVK:n lukiossa voit myös suorittaa Kansainvälisyys-opintokokonaisuuden yhteistyössä Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kanssa.

Lukiolaisemme kehuvat koulun ilmapiiriä hyväksi ja rennoksi. Täällä sekä opiskelijat että opettajat tulevat tutuiksi.

Aloita venäjä alusta tai syvennä osaamistasi

Lyhyen venäjän eli B3-venäjän linjalla voi aloittaa venäjän opinnot alkeista ilman aiempia opintoja ja saavuttaa hyvän venäjän kielen taidon.

SVK:n lukio on kielilukio, joten kielitarjonta on monipuolinen:

A-kielet: venäjä, englanti
B1: ruotsi, englanti
B2: ranska, saksa
B3: ranska, saksa, venäjä

Opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan järjestetään myös japanin, espanjan ja italian alkeiskursseja.

Muista myös lukiodiplomit

Lukiodiplomeja voit suorittaa kuvataiteessa, teatteri-ilmaisussa, liikunnassa, musiikissa ja kotitaloudessa.

Avoimet ovet

Tervetuloa tutustumaan meihin!

Lukiossamme on avoimet ovet
keskiviikkoina 20.1.2021 ja 3.2.2021 kello 10.

Soveltuvuuskoe

Suomenkielinen soveltuvuuskoe järjestetään tiistaina 4.5.2021.
Kaikille hakijoille lähetetään kutsukirje.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Salli Rantanen
p. 0295 332 413
opo@svk-edu.fi

Apulaisrehtori Sanna Torvikoski
p. 0295 332 404
sanna.torvikoski@svk-edu.fi

ETUSIVULLE